Sådan udvikler kommunen Sankt Hans

På Sankt Hans området har der været psykiatrisk hospital i over 200 år. Nu koncentrerer Region Hovedstaden sine aktiviteter i den østlige del af Sankt Hans. Derfor er den vestlige åben for ny byudvikling.

Lokalplan 714 på Sankt Hans

Helhedsplanen for Sankt Hans (se nedenfor) er efterfulgt af mere detaljerede planer. Lokalplan 714 er den første i rækken af lokalplaner. Der er også vedtaget en handleplan, en strategi for boliger, en strategi for byliv og en strategi for trafik og mobilitet.
Lokalplanen fastsætter det maksimale etageareal for området til 63.500 kvm.
  • Boliger: ca 32.000 kvm (19.500 kvm nybyggeri)
  • Erhverv og offentlige funktioner: ca 31.000 kvm

Lokalplanen er byggeretsgivende for en række byggerier og skal følges op af yderligere lokalplaner forud for fremtidige udbud.

Lokalplanen har til formål at sikre

  • At rammerne for at Sankt Hans kan udvikles og omdannes fra hospital til et mangfoldigt og attraktivt byområde med nyt liv.
  • At bygningsanlægget i området bevares og transformeres.
  • At parklandskabet styrkes og genskabes med udgangspunkt i  landskabets historie og fremtidens rekreative behov.
  • At naturlandskabet bevares og genoprettes.

Udviklingsprincipper

Vision for fremtidens Sankt Hans

Fremtidens Sankt Hans Vest er Roskildes helende rekreative baghave. En mangfoldig beboergruppe, erhverv og rekreative funktioner understøtter natur, selvforsyning og fællesskaber.

Beliggenheden i det enestående fjordlandskab giver plads til ro og fordybelse, men også muligheder for aktiv udfoldelse.

I de historiske bygninger og i parkens harmoniske helhed genopstår det gamle hospitals historie som selvforsynende samfund og troen på naturens helende kræfter.

Sankt Hans Vest bygger videre på historien og peger ind i det 21. århundrede som selvstændigt bykvarter og som hele Roskildes helende rekreative baghave.

Udviklingsprincipper

1 af 4 steps

Genopret naturlandskabet

Sankt Hans Vest ligger på en bakketop midt i et enestående ådalslandskab, som en markant ø omgivet af våde enge, skov og fjord.

Et sammenhængende lysåbent naturområde skal genskabes ved at genoprette og restaurere lavbundsarealerne omkring åer og vandløb. Det vil give en sammenhængende blågrøn korridor langs ådale ud i fjorden. Naturområdet vil genskabe balancen for dyr og planter i det samlede økosystem og vil give nye rekreative muligheder for Roskildes borgere.

Fakta: Roskilde Kommunes erhvervelse af Sankt Hans

Planer

Helhedsplan

Helhedsplan

Handleplan for Sankt Hans 2024-27

Sankt Hans Handleplan 2024 2027

Strategi for mobilitet og parkering

Strategi for mobilitet og parkering

Strategi for byliv 2022

Strategi for byliv 2022