Udviklingen bygger på historien

Når man besøger Sankt Hans Vest med sine herskabelige bygninger og fine park, og den fantastiske beliggenhed ved Roskilde Fjord, kan man ikke undgå at fornemme historiens vingesus.

1277

1277

Istidens smeltevandsfloder dannede det bakkede landskab, hvor Sankt Hans Vest ligger i dag.

I dette landskab holdt vikinger og sagnkonger til. De har anlagt den borgbanke, hvor Roskildebispen i 1277 havde sin fornemme bolig.

Landsbyen Bistrup voksede frem og forsvandt igen i løbet af 1500-1600-tallet.

Senere blev Bistrup Gods med det nuværende “Slottet” etableret her.

1816

1816

Danmarks første psykiatriske hospital blev indviet på Sankt Hans i 1816. Det var i Bistrup Gods, som København få år før havde købt til at huse sine fattige og sindssyge.

Der blev hurtigt brug for udvidelser, og dårekister blev indrettet i Slottets sidefløje.

Psykisk sygdom blev dengang betragtet som følgerne af den syges synder og moralske forfald, og behandlingen var derefter.

1860

1860

Den berømte arkitekt Gottlieb Bindesbøll var ophavsmanden til den første store udvidelse.

Med Kurhus og Kurhusparken lagde han stilen for de næste års mange byggerier på Sankt Hans.

Inspiration fra engelske landskabsparker og historicismens symmetri var det fysiske udtryk for, at naturens helende kræfter nu var en del af behandlingsbilledet.

1900

1900

Patienterne strømmede til, og omkring år 1900 var Sankt Hans udvidet med bebyggelse i øst og opdeling i mande-og kvindehospital.

Området var stort set selvforsynende med elværk, varmecentral og gartneri med dyrkningshaver, hvor de patienter, der kunne blev inddraget i praktiske gøremål.

1950

1950

Midten af det 20. århundrede markerede storhedstiden på Sankt Hans.

Med 2500 patienter i behandling og næsten lige så mange ansatte, var Sankt Hans en af Roskildes største arbejdspladser, og mange Roskildensere havde relationer til området.

Der blev fortsat bygget nyt og bygget til i området

1990

1990

Med socialpsykiatriens fokus på hverdagsliv og sociale relationer skiftede behandlingsformen endnu engang, og medicinering, ambulant behandling og bosteder vandt indpas.

Derfor faldt antallet af indlagte drastisk, og tidligere tiders selvforsynende lille samfund blev opløst.

2018

2018

Krav til mere nutidige og moderne faciliteter samt nye strukturer i sundhedsvæsnet gav anledning til, at Region Hovedstaden tog første spadestik til Ny Retspsykiatri Sankt Hans.

Byggeriet markerer samtidig Region Hovedstadens beslutning om at samle sine aktiviteter i Sankt Hans Øst.

Dermed kan et nyt kapitel for Sankt Hans Vest begynde.

2022

2022

Roskilde Kommune overtager ejerskabet af Sankt Hans Vest, og omdannelsen til Roskildes nye bykvarter begynder.

Markante bygninger og deres historie

Planer

Helhedsplan

Helhedsplan

Handleplan 2022-2025

Vær opmærksom på, at realiseringsstrategien og den foreslåede udbudstakt er let justeret efter handleplanens vedtagelse. Strategien for placering af boliger behandles politisk i januar - februar 2022.

Handleplan Sankt Hans 2022 Vedtaget