Jeg vil bo på Sankt Hans

En række eksisterende bygninger skal omdannes til boliger og sammen med nyt boligbyggeri forventes det, at der bliver ca. 32.000 m2 boliger i området.

Aktuelle projekter

32.000 m2 boligareal på Sankt Hans

Sankt Hans skal være et blandet byområde med boliger, erhverv, kultur og offentlige funktioner for at skabe et mangfoldigt område.

Det er ikke Roskilde Kommune, der står for at udvikle boligerne. Så hvis du - når tiden kommer - vil skrives sig op til eller købe en bolig, skal du henvende dig til et boligselskab eller en ejendomsadministrator.

Områdets boliger skal være en blanding af ejer-, leje- og andelsboliger i forskellige former og størrelser, herunder bofællesskaber.

Byrådet har vedtaget, at 25% af boligerne i alle nye boligområder skal være almene. Det kommer også til at gælde i Sankt Hans Vest.

En række eksisterende bygninger skal omdannes til boliger og sammen med nyt boligbyggeri i tre nye byggefelter forventes det, at der bliver ca. 32.000 m2 boligareal i området.

De eksisterende bygninger udpeget til boligbebyggelse er meget forskelligt indrettet og vil hver især egne sig til forskellige boligtyper.

Omdannelsen kommer til at foregå i mindre etaper over flere år, og kræver grundig forberedelse med lokalplaner, parkeringsaftaler, grundejerforening, plejeplan, sagsbehandling, byggemodning med mere.

Planer

Helhedsplan

Helhedsplan

Strategi for byliv - august 2022

Strategien afklarer rammerne for byliv på Sankt Hans, således det bliver tydeligt for borgere og investorer, hvad byrådets mål er.

Strategi For Byliv August 2022

Strategi for boligtyper

Strategien skaber et beslutningsgrundlag for fastlæggelse af anvendelser og boligtyper på Sankt Hans.
Notatet skal føre frem til salg af de første byggerier.

Strategi For Boligtyper