03.06.24

Omkring 120 nye boliger er på vej på Sankt Hans

Hvis byrådet efterfølgende godkender forslaget, vil lokalplanen komme i offentlig høring fra den 21. juni til den 30. august med et borgermøde den 27. august.

Forslaget til lokalplanen beskriver to nye byggerier – Enghus og Pakhus.

I Enghus forventes der at kunne opføres mellem 65-75 boliger fordelt over ca. 7.000 byggeretsmeter i tre fulde etager.

I Parkhus er der tale om mellem 38-48 boliger fordelt over ca. 5.000 m2 i to fulde etager og med en udnyttet tagetage.

Der skal være parkeringskælder under begge byggerier.

”Når der skal bygges nyt på Sankt Hans, så er vi politikere meget forsigtige.
Det er meget vigtigt for os, at når Enghus og Parkhus skal opføres, så skal bygningerne indpasses i den historiske kontekst, så Sankt Hans fortsat vil være et smukt sted, der respekterer historien. Derfor er bestemmelserne i planen præcise og deltaljerede.
Der er afgørende, at vi får et byggeri i samme kvalitet som de eksisterende bevaringsværdige og fredede bygninger”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen.

Også arealerne rundt om de kommende bygninger er beskrevet detaljeret i forslaget til lokalplan. Her er det målet, at både nyt byggeri og nye uderum får en høj bygnings- og havekunstnerisk kvalitet svarende til den historiske parkbebyggelse på Sankt Hans.

Det har været undersøgt, om det er muligt, i stedet for nedrivning, at omdanne Centralkøkkenet til boliger med parkeringskælder under for på den måde at mindske klimapåvirkningen ved nyt byggeri. Det er dog ikke muligt på grund af udformningen af de eksisterende bærende konstruktioner.

Hvis man gerne vil bo i Enghus eller Pakhus, så er der lang vej til byggeriet står færdigt. Efter lokalplanen er endelig vedtaget engang sidst i 2024, skal der være udbud på salg af arealet. Først herefter kan en køber bygynde at planlægge det nye byggeri.