23.05.23

Gedebæksrenden

Gravemaskinerne er startet ved Sankt Hans og bevæger sig mod vest

Langvad Å systemet kommer helt fra Lejre og Kornerup – og længere væk fra Køge og Ringsted kommuner - og går op til Kattinge Sø. Men forbindelsen fra søen til fjorden ved Kattinge Værk er lukket for fisk.

Derfor har staten og EU længe haft det på dagsordenen, at Roskilde Kommune skulle gennemføre det statslige såkaldte ”Vandplan 1 projekt” om ”faunaspærringer” i Langvad å.