23.05.23

Fjernvarme, vand, kloak mv

I den kommende tid spærres Sønder Allé fra Boserupvej til Bistrup Allé i deletaper fra syd til nord.

Arbejdet begynder i uge 22 og fortsætter frem til efter sommerferien.

Berørte naboer vil løbende få meldinger om etaperne.

I løbet af den kommende anlægsperiode vil der også blive spærringer på Bistrup Allé. Her sender vi også yderligere information ud løbende.

Hovedparten af leverancerne til anlægsprojektet vil komme ad Lådenhøj og Bjergmarken.

Det kan ikke undgå at påvirke færdslen i området.

Ud over arbejdet med forsyningen, bliver der også boret til flere miljøundersøgelser i uge 21 + 22 i området omkring Varmecentralen og Slottet.