31.05.24

Et løft til Roskildes mentale sundhed

Projektet dækker over et areal på ca. 5 ha. og bygger på idéen om naturens helbredende kraft ved at skabe en række meget forskellige haverum og opholdssteder.

I haven kan besøgende bl.a. opleve en skovhave, en blomsterhave, en frugthave, en helsehave og en bærhave. Hver have er omkranset af høje hække og er designet ud fra de oprindelige kvaliteter på stedet.

200 år med selvforsyning og behandling af psykisk sygdom
Stedet - Sct. Hans Have – er en del af det tidligere Sankt Hans Hospital, der ligger vest for Roskilde ud til Roskilde Fjord.

Sct. Hans Have bygger videre på stedets særlige historie og over 200 års tradition for lokal selvforsyning af grønsager og frugt. Datidens store køkkenhave blev passet af hospitalets gartnere med hjælp fra patienterne som en del af behandlingen af psykisk sygdom. Sct. Hans have er i dag en socialøkonomisk virksomhed, der har som formål at fremme mental sundhed.

Haven, caféen og gartneriet inviterer borgere, der står sårbart i livet, til at være med til at passe haven. At være ude i det fri og fælles med andre om at skabe noget væsentligt og værdsat er én af vejene til menneskers mentale sundhed.

Som en del af projektet er den gamle gartnerbolig renoveret. Gartnerboligen i Sct. Hans Have er opført i 1815 samtidig med, at Bistrup Hovedgård blev åbnet for patienter indlagt på Sankt Hans Hospital. Der er nu en ny udstilling om naturens og selvforsyningens rolle og funktion i forhold til vores mentale sundhed.

Naturhaver som integreret del af en helende proces
Sct. Hans Have har længe været et sted, der kalder på ro og stilhed. Med renoveringen af haven bliver alt dette udfoldet og forstærket, så haven fremover i endnu højere grad vil bidrage til at fremme mental sundhed gennem natur, kultur og fællesskaber for en bred målgruppe.

Havedesignet bygger på forskning i menneskers præferencer, når de færdes og opholder sig i naturen. I modsætning til den vilde natur er naturhaver som denne et bevidst designet miljø, der har til formål aktivt og positivt at fremme mental sundhed.

Haven fungerer ikke blot som en fysisk udendørs ramme, men snarere som en integreret del af den helende proces, da oplevelser, sansninger og aktiviteter i haven kan bruges som virkemidler i terapiformer som have-terapi, nærværstræning (meditation, mindfullness), samtaleformer mv.

En have af denne type er unik i dansk sammenhæng. Der findes ikke mange andre større offentligt tilgængelige haver i Danmark med så mange naturkvaliteter, så bynært og tilgængeligt og med så fine faciliteter til ro, fordybelse, restitution, liv og fællesskab. Og ikke mindst med en sådan historie, og dertil mange borgeres tilknytning til stedet, der er vokset ud af mulden på Sankt Hans.

En ny bydel med plads til ro, fordybelse og et aktivt liv i naturen
Roskilde Kommune har købt og overtog i 2022 ejerskabet af Sankt Hans Hospitals vestlige areal og bygninger – herunder Sct. Hans Have.

Fonden Sct. Hans Have lejer i dag haver, drivhuse og bygninger af kommunen, mens Roskilde Kommune er i gang med at skabe en ny bydel på resten af området.

Der bliver cirka 400 boliger med plads til alle aldre og indkomstniveauer. De gamle bygninger skal også rumme erhverv og aktiviteter, der sikrer liv i det nye kvarter.

Visionen er, at skabe et område med plads til ro, fordybelse og aktivt liv i de smukke, bevaringsværdige bygninger, parken og naturen.

Sct. Hans Have er med til at understøtte de bærende værdier og visioner for udviklingen af den nye bydel.

Fakta

  • Projektet Sct. Hans Naturhave er skabt i samarbejde mellem Sct. Hans Have og Roskilde Kommune.
  • Sct. Hans Naturhave er gjort muligt med en stor donation fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde på ca. 43 mio.
  • Nationalparken Skjoldungernes Land har skabt en indgang til det fantastiske landskab omkring fjorden i Gartnerhuset.
  • Gartnerhuset er renoveret af Erik Arkitekter. Gartnerhuset er helt unikt i sin konstruktion, udført med lerstampede mure, hvilket kun er set få andre steder i landet.
  • Designet af haven er udført af Helle Nebelong, som har i mange år specialiseret sig i sansehaver. Designet bygger på forskning i menneskers præferencer, når det gælder oplevelser ved færden og ophold i naturen.
  • De øvrige bygninger er renoveret af arkitekt Peter Klingest. Rådgivende ingeniør Jens-Erik Poulsen har været rådgiver på samtlige delprojekter.
  • Formidlingen af stedet er udfoldet af dels Kurtzweil, som blandt andet har stået for udstillingerne i Kapellet og Gartnerhuset, og dels Emmy Laura Perez Fjalland, som har lavet den fine bog ”Haverne i haven ved fjorden”.

Læs mere på

scthanshave.dk/sct-hans-naturhave

sankthans.roskilde.dk