08.06.23

Boligselskabet Sjælland overtager bygningerne Østerhus og Sønderhus

Købsaftalen blev underskrevet af borgmester Tomas Breddam og konstitueret direktør Troels Riis Poulsen den 7. juni.

Byrådet har vedtaget, at 25% af boligerne skal være almene i Sankt Hans. Østerhus og Sønderhus vil udgøre en stor del af det boligareal.

Østerhus (Søndre Allé 9) er opført 1869 – 1870 og er tegnet af arkitekt N.S. Nebelong.
Sønderhus (Søndre Allé 8) er opført i 1907, tegnet af arkitekt Henry Meyer.

De to bygningers bevaringsværdi er knyttet til deres ydre fremtoning, som bygger videre på og underlægger sig arkitekt Bindesbølls oprindelige ”Kurhus” og som skal respekteres gennem ombygningen til moderne og attraktive almene boliger.

Læs mere om projektet på boligselskabets hjemmeside.