Sådan udvikler kommunen Sankt Hans

På Sankt Hans området har der været psykiatrisk hospital i over 200 år. Nu koncentrerer Region Hovedstaden sine aktiviteter i den østlige del af Sankt Hans. Derfor bliver den vestlige del åben for nye muligheder - ny byudvikling.

Borgmester Tomas Breddam giver en introduktion til Sankt Hans

Roskilde Byråd ønsker at skabe en nænsom udvikling af Sankt Hans Vest til et levende byområde med en stærk identitet forankret i de eksisterende kvaliteter.

Helhedsplanen for Sankt Hans Vest skal sætte rammerne for denne transformation fra psykiatrisk hospital til at området rummer boliger, erhverv, offentlige og kulturelle aktiviteter mens de rekreative og landskabelige værdier styrkes til gavn for hele Roskilde.

Kommende lokalplaner, transformation af bygninger og parkanlæg, pleje af området mv. skal tage udgangspunkt i helhedsplanen. Således sikres en sammenhængende udvikling, hvor projekterne skaber synergier og merværdi.

Helhedsplanen følges op af en handleplan, som fastlægger rækkefølgen for salg og udvikling af området, med henblik på at udviklingen kan påbegyndes umiddelbart efter de nuværende hospitalsfunktioner er flyttet ud.

Midlertidige aktiviteter og pop-up faciliteter skal på et tidligt tidspunkt give liv til området og medvirke til, at borgere og relevante erhverv får øje på Sankt Hans Vests potentialer.

Udviklingsprincipper

Vision for fremtidens Sankt Hans

Fremtidens Sankt Hans Vest er Roskildes helende rekreative baghave. En mangfoldig beboergruppe, erhverv og rekreative funktioner understøtter natur, selvforsyning og fællesskaber.

Beliggenheden i det enestående fjordlandskab giver plads til ro og fordybelse, men også muligheder for aktiv udfoldelse.

I de historiske bygninger og i parkens harmoniske helhed genopstår det gamle hospitals historie som selvforsynende samfund og troen på naturens helende kræfter.

Sankt Hans Vest bygger videre på historien og peger ind i det 21. århundrede som selvstændigt bykvarter og som hele Roskildes helende rekreative baghave.

Udviklingsprincipper

1 af 4 steps

Genopret naturlandskabet

Sankt Hans Vest ligger på en bakketop midt i et enestående ådalslandskab, som en markant ø omgivet af våde enge, skov og fjord.

Et sammenhængende lysåbent naturområde skal genskabes ved at genoprette og restaurere lavbundsarealerne omkring åer og vandløb. Det vil give en sammenhængende blågrøn korridor langs ådale ud i fjorden. Naturområdet vil genskabe balancen for dyr og planter i det samlede økosystem og vil give nye rekreative muligheder for Roskildes borgere.

Planer

Helhedsplan

Helhedsplan

Fakta: Roskilde Kommunes erhvervelse af Sankt Hans