Andre planer for Sankt Hans

Helhedsplanen for Sankt Hans er efterfulgt af mere detaljerede planer. Lokalplan 714 er den første i rækken af lokalplaner. Der er også vedtaget en handleplan, en strategi for boliger, en strategi for byliv og en strategi for trafik og mobilitet.

Lokalplan på Sankt Hans

Lokalplanen fastsætter det maksimale etageareal for området til 63.500 kvm.

Samlet etageareal: 63.500 kvm

  • Boliger: ca 32.000 kvm (19.500 kvm nybyggeri)
  • Erhverv og offentlige funktioner: ca 31.000 kvm

Lokalplanen er byggeretsgivende for en række byggerier og skal følges op af yderligere lokalplaner forud for fremtidige udbud.

Lokalplanen har til formål at sikre

  • At rammerne for at Sankt Hans kan udvikles og omdannes fra hospital til et mangfoldigt og attraktivt byområde med nyt liv.
  • At bygningsanlægget i området bevares og transformeres.
  • At parklandskabet styrkes og genskabes med udgangspunkt i  landskabets historie og fremtidens rekreative behov.
  • At naturlandskabet bevares og genoprettes.

Planer

Helhedsplan

Helhedsplan

Handleplan for Sankt Hans 2023-26

Download: Sankt Hans Handleplan 2023-26 (PDF)

Strategi for mobilitet og parkering

Strategi for mobilitet og parkering

Strategi for byliv 2022

Strategi for byliv 2022